• n, exp

    ぎゃくこうか - [逆効果] - [NGHỊCH HIỆU QUẢ]
    cậu ấn mạnh quá sẽ gây ra hiệu quả trái lại (tác dụng ngược lại) đấy: 君の押しの強さは逆効果になるよ

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X