• v, exp

  かんげんする - [還元する]
  hoàn nguyên catôt: カソード還元
  hoàn nguyên kẽm: 亜鉛還元

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X