• n

  てんのう - [天皇]
  cơ chế trong đó hoàng đế là biểu tượng tối cao của người dân: 象徴天皇制
  hoàng đế Showa: 昭和天皇
  hoàng đế Minh Trị: 明治天皇
  chế độ Thiên hoàng: 天皇制
  tôn sùng Thiên hoàng: 天皇崇拝
  てんし - [天子] - [THIÊN TỬ]
  ていおう - [帝王] - [ĐẾ VƯƠNG]
  こうてい - [皇帝]
  エンペラー
  インペリアル

  n

  にんのう - [人皇] - [NHÂN HOÀNG]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X