• n

  ロイヤル
  てんのうけ - [天皇家] - [THIÊN HOÀNG GIA]
  ていしつ - [帝室] - [ĐẾ THẤT]
  ちょうか - [朝家] - [TRIỀU GIA]
  こうしつ - [皇室]
  Ngay cả ngày nay vẫn còn nhiều người Nhật yêu kính hoàng gia.: 今日でも皇室を敬愛している日本人が多い。
  インペリアル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X