• v, exp

  あんやく - [暗躍する]
  quân đội, tổ chức hoạt động ngấm ngầm: (軍・組織などが)暗躍する
  hoạt động ngấm ngầm phía sau giới chính trị: 政界の裏側で暗躍する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X