• adv

  いきいきと - [生き生きと]
  かいかつ - [快活]
  người vui vẻ hoạt bát làm cho xung quanh cũng rạng rỡ theo: 快活で周囲を明るくする人
  thái độ vui vẻ, hành động hoạt bát, cách nói năng dễ chịu: 快活な(態度・動作・話し方などが)
  かっぱつ - [活発]
  các động tác rất hoạt bát: 動作が活発である
  びんかつ - [敏活] - [MẪN HOẠT]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X