• n

  ののはな - [野の花] - [DÃ HOA]
  くさばな - [草花] - [THẢO HOA]
  hoa cỏ (hoa dại) để cắm: 花壇用の草花
  người trồng hoa cỏ (hoa đồng nội, hoa dại): 草花の栽培者
  tưới nước cho các loại hoa cỏ (hoa đồng nội, hoa dại) trong vườn: 庭に草花の種をまく
  khi nhìn thấy hoa cỏ (hoa đồng nội, hoa dại) vào mùa xuân, tôi đã quan sát kỹ càng và ghi chép:

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X