• Kinh tế

  けっさいほしょうてすうりょう - [決済保証手数料]
  しんようほしょうてすうりょう - [信用保証手数料]
  Category: 対外貿易
  'Related word': 支払保証手数料

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X