• n

  いけばな - [生花] - [SINH HOA]
  Đặt hoa tươi tại nơi mà ai đó đã bị giết.: (人)が殺された場所に生花を供える
  Gửi vòng hoa tươi đến đám ma của ai đó.: (人)の葬儀に美しい生花(アレンジメント)を届ける

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X