• v

    げっそりする
    làm cho trở nên gầy mòn, hom hem: げっそりやせる

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X