• n

  くんれん - [訓練]
  sự huấn luyện liên quan đến mọi mặt: ~のあらゆる側面に関する訓練
  くんれん - [訓練する]
  được huấn luyện tốt: よく訓練されている
  つかい - [使いする]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X