• n

  けっとう - [血統]
  けつぞく - [血族]
  けつえん - [血縁]
  Mối quan hệ về huyết thống: 血縁(関係)
  Nhận trứng từ người không có quan hệ huyết thống: 血縁関係のない人から卵子の提供を受ける
  Coi trọng mối quan hệ huyết thống: 血縁関係を重視する
  Có quan hệ huyết thống với ~: ~と血縁関係にある
  Tình cảm yêu và ghét xuất phát từ mối quan hệ giống nòi (huyết t

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X