• n

  どうメダル - [銅メダル]
  dành được huy chương đồng ở cự ly 1.500m nam: 男子1500メートルで銅メダルを獲得する
  gắng hết sức để dành huy chương đồng: 持ち直して銅メダルを獲得する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X