• n, exp

  ぎょくさい - [玉砕]
  sự hy sinh danh dũng đáng giá ngàn vàng: 一億玉砕
  chọn cách hy sinh oanh liệt (hy sinh anh dũng): 玉砕を期する
  ぎょくさいする - [玉砕する]
  Người ta truyền rằng, những người lính và toàn thể cư dân đã hy sinh oanh liệt ở hòn đảo đó trong cuộc chiến tàn khốc.: その島での激戦で, 軍人と住民全員が玉砕したと伝えられている

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X