• n

  インチ
  (đo) bằng in-sơ: インチで
  chiều rộng là 32 in-sơ: 幅が32インチである
  nhìn thấy ai chỉ cách mặt nhau vài in-sơ: 自分の顔から数インチ(しか離れていない)先に(人)の顔を見る

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X