• v

  ひきのばす - [引伸ばす]
  Kéo giãn sợi dây chun và luồn tay vào: ゴムバンドを引き伸ばして、指を通す
  ひきのばす - [引伸す]
  kéo giãn dây buộc: ひもを~
  ひきのばす - [引き伸ばす]
  ひきのばす - [引き伸す]
  ảnh giãn dài: 引き伸ばし写真

  Kỹ thuật

  のばす - [伸ばす]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X