• n, exp

    げんしゃく - [現尺] - [HIỆN XÍCH]
    vật mẫu có kích cỡ giống như hàng thật: 現尺見本

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X