• v

  もりあげる - [盛り上げる]
  ふんき - [奮起する]
  しげき - [刺激する]
  しげき - [刺激]
  エキサイト
  kích thích trước điều gì: ~にエキサイトする
  うながす - [促す]
  Kích thích sự thèm ăn: 食欲抑制を促す

  Kỹ thuật

  ドライブ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X