• adj, exp

  ウォータータイト
  làm cho thuyền kín nước: 船をウォータータイトにする
  đồ đựng có tính chất kín nước: ウォータータイトな 容器

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X