• n

  けんびきょう - [顕微鏡]
  Kính hiển vi tia X: X線顕微鏡
  kính hiển vi ion: イオン顕微鏡
  Kính hiển vi giải phẫu: 解剖顕微鏡
  Kính hiển vi huỳnh quang: 蛍光顕微鏡

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X