• exp

  でんしけんびきょう - [電子顕微鏡] - [ĐIỆN TỬ HIỂN VI KÍNH]
  Có thể nhìn thấy giống như là ~ dưới kính hiển vi điện tử.: 電子顕微鏡下で~のように見える
  Phóng to ~ bằng kính hiển vi điện tử.: ~を電子顕微鏡で拡大する
  でんけん - [電顕] - [ĐIỆN HIỂN]
  Tiến hành nghiên cứu kính hiển vi điện tử của ~: ~の電顕的研究を行う

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X