• v

  きふ - [寄附する]
  きふ - [寄付する]
  Anh ấy đã kính tặng năm triệu đôla cho hội chữ thập đỏ: 彼は500万ドルを赤十字に寄付した
  Mười lăm đôla (nhờ sự hảo tâm của ngài Centra, một nửa số tiền vé thu được sẽ được kính tặng cho quỹ sân vận động của trường học): 15ドル(チケット代金のうち半分はCentra様のご好意により学校の運動場基金へ寄付されます)
  きんてい - [謹呈]
  kính tặng (kính biếu, biếu)) đồ cao cấp cho ai: (人)に高級~を謹呈する
  giấy dùng dể kính tặng (kính biếu, biếu): 謹呈の用紙
  sách kính tặng (kính biếu, biếu): 謹呈本

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X