• exp

  でんぱぼうえんきょう - [電波望遠鏡] - [ĐIỆN BA VỌNG VIỄN KÍNH]
  Cuộc tìm kiếm dải ngân hà dùng đến kính thiên văn radio của đài thiên văn radio Dwingeloo.: デュインゲロー電波天文台の電波望遠鏡を用いた銀河の探索
  Tìm kiếm sinh vật ngoài trái đất bằng kính thiên văn radio.: 地球外生物を電波望遠鏡で探索する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X