• n

  きごう - [記号]
  ký hiệu hoá: 記号化する
  bầu cử bằng ký hiệu: 記号式投票
  lôgíc học ký hiệu: 記号論理学

  Kinh tế

  マーク
  Category: 対外貿易

  Kỹ thuật

  サイン
  マーカ
  きごう - [記号]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X