• Kinh tế

  てがたふりだし - [手形振出]
  Category: 対外貿易
  てがたをふりだす - [手形を振出す]
  Category: 対外貿易

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X