• n, exp

  いそうろう - [居候]
  kẻ ăn bám gia đình Spencer: スペンサー家の居候
  kẻ ăn bám vào: ~に居候する
  きせい - [寄生]
  kẻ ăn bám tạm thời: 一時的寄生
  ăn bám suốt đời: 永久寄生
  ăn bám ngẫu nhiên: 偶然寄生
  やっかいもの - [厄介者]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X