• n

  てき - [敵]
  kẻ thù hùng mạnh: 強力な敵
  kẻ tử thù: 恐ろしい敵
  2 người là kẻ thù của nhau: 2 人は敵同士だ.
  kẻ thù trong và ngoài nước: 国内と国外の敵
  がいてき - [外敵] - [NGOẠI ĐỊCH]
  bảo vệ đất nước khỏi kẻ địch xâm lăng: 外敵から国を守る
  thể hiện rõ thái độ phản đối chống lại sự tấn công của kẻ địch: 外敵の攻撃に対する対応を明らかにする
  bị kẻ địch tấn công: 外敵の攻撃を受ける
  kẻ địch tấn công từ bên ngoài: 外部から攻めてくる敵

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X