• n, exp

    がっちりや - [がっちり屋] - [ỐC]
    Thằng cha đó là kẻ keo kiệt nên nó quyết không trả tiền hội phí vào bữa tiệc cần thiết đó đâu: あいつはがっちり屋で会費が必要なパーティーには決して出ない

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X