• n

  こうしょっかん - [好色っ漢] - [HẢO SẮC HÁN]
  こうしょくしゃ - [好色者] - [HẢO SẮC GIẢ]
  こうしょくかん - [好色漢] - [HẢO SẮC HÁN]
  こうしょくか - [好色家] - [HẢO SẮC GIA]
  Cư xử với phụ nữ như một kẻ háo sắc (kẻ dâm đãng, kẻ dâm dục, kẻ phóng đãng): 好色家のように振る舞う(女性に)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X