• adv

  とうとう - [到頭]
  Kết cục, kẻ bắt cóc cũng đã bị bắt: 誘拐犯人はとうとう捕まった。
  あげく - [挙句]
  kết cục của cuộc tranh cãi mãnh liệt.: 激しい口論のあげく
  あげくのはて - [挙げ句の果て] - [CỬ CÚ QUẢ]
  あげくのはて - [挙句の果て] - [CỬ CÚ QUẢ]
  けっきょく - [結局]
  Họ đã đấu tranh đến phút cuối cùng và kết cục cả hai người đều bị chết: 彼らは最後まで戦い、結局2人とも死んだ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X