• v

  だんてい - [断定する]
  Từ những chúng cứ đó, các quan tòa đã kết luận anh ta có tội.: その証拠から裁判官たちは彼が有罪であると断定した。
  おす - [推す]
  từ những lời nói của anh ta mà kết luận thì anh ta rất kiêu hãnh về sự giàu có của mình: 彼の言葉から推して富を鼻にかける事が分かった
  きりあげ - [切り上げ]
  Anh ấy phải kết thúc sớm nhiệm kỳ về nước vì chuyện khẩn của gia đình: 家で緊急事態が発生したため、彼は滞在を切り上げなければならなかった
  Đúng như vậy, hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Tôi đang định đi ăn cái gì đó các bạn đi cùng tôi không?: そういうこと。だからもう切り上げようよ。ついておいでよ。何か食べに行こうと思ってたんだ
  けつろん - [結論]
  kết luận sáng suốt được đưa ra bởi ~: ~によって引き出された賢明な結論
  kết luận không công bằng đối với ~: ~に対する不当な結論
  kết luận của cuộc họp: ミーティングの結論
  kết luận vẫn đang còn gây tranh cãi: 異論の残る結論
  けつろんをだす - [結論を出す]
  だんてい - [断定]
  Cảnh sát đã có chứng cứ xác thực để kết luận Jeff là tên giết người.: 警察はジェフを殺人犯と断定するための確固たる証拠を有していた
  まとめ - [纏め]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X