• adv, exp

  このけっか - [この結果]
  kết quả là đã thấy sự hồi phục phản ứng với kháng thể: この結果、抗体の反応性に顕著な回復が見られた
  ゆえに - [故に]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X