• n

  きゅうげき - [急激]
  げきれつな - [激烈な]
  つうれつ - [痛烈]
  Các nhà phê bình đã phê phán tiểu thuyết mới của bà ấy một cách kịch liệt.: その批評家は彼女の新しい小説を痛烈に批判した。

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X