• n

  きげん - [期限]

  Kinh tế

  きかん - [期間]
  きげん - [期限]

  Tin học

  ターム
  ようご - [用語]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X