• adj

  ふしぎ - [不思議]
  グロ
  tính cách kỳ quái: グロの性格
  cách nghĩ kỳ quái: グロの考え方
  きかいな - [奇怪な]
  グロテスク
  bộ phim ấy được trình chiếu với con quái vật rất kỳ quái: あの映画に登場した怪物はとてもグロテスクだった
  có lẽ sẽ nghe được những điều kỳ quái: グロテスクに聞こえるかもしれないが

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X