• n, exp

  こうし - [公試] - [CÔNG THÍ]
  Tiến hành kỳ thi quốc gia: 公試運転
  Tham dự vào kỳ thi quốc gia.: 公試に出席する

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X