• n, exp

    こうじゅつしけん - [口述試験] - [KHẨU THUẬT THÍ NGHIỆM]
    Tổ chức kỳ thi vấn đáp (kỳ thi nói): 口述試験を行う

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X