• n, exp

    あしばらい - [足払い] - [TÚC PHẤT]
    trong Nhu đạo thường sử dụng kĩ thuật ngáng chân đối phương: 柔道に足払いがよく使われます

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X