• n

  カリウム
  kali amit: カリウム・アミド
  Phương pháp kali-argon: カリウムーアルゴン法
  tuabin kali: カリウム・タービン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X