• n

  かな - [仮名] - [GIẢ DANH]
  ghi chú cách đọc chữ Hán bằng chữ kana: (漢字に)読み仮名が振ってある
  viết bằng chữ kana: 仮名で書く
  dùng chữ kana: 仮名を使う
  biến đổi Kanji và kana: 仮名漢字変換
  quy tắc sử dụng chữ kana: 仮名遣いの規則

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X