• adv

  だいぶ - [大分]
  Hôm nay tôi thấy khá hơn nhiều.: 今日は大分気分が良くなった。
  Từ đây đến sân bay còn khá xa.: ここから空港まで大分ありますよ。
  すくなからず - [少なからず]
  khá ngạc nhiên về điều đó: それには~驚かされた。
  おおはば - [大幅]
  Tai nạn tàu chệch đường ray đã gây khá khó khăn cho người đi học, đi làm.: 脱線事故で通勤通学の足が大幅に乱れた。
  かなり - [可也]
  thuyết minh khá chung chung về~: ~についてかなりあいまいな説明をする
  có khá nhiều thay đổi nhỏ nhặt: 細かい変更がかなりある
  khá tự tin là có thể làm được: ~できる自信がかなりある
  có khá nhiều cơ hội: チャンスがかなりある

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X