• n

  はいきガス - [排気ガス]
  Tiêu chuẩn cho việc thải khí độc: 排気ガス排出基準
  Tiêu chuẩn của khí thải: 排気ガス基準
  どっき - [毒気]
  どくがす - [毒ガス]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X