• n

  コース
  số hiệu khóa học: コース・ナンバー
  người lên chương trình khóa học: コース・プログラマ
  khóa đào tạo của ~: ~の訓練コース
  khóa học lúc nào cũng được quyết định: いつもの決まったコース
  キー
  chìa khóa mở đĩa mềm: キー・ツー・フロッピー・ディスク
  hệ thống chìa khóa để mở băng: キー・ツー・テープ・システム
  か - [科]
  khóa chính quy: 正科
  khóa đào tạo đặc biệt: 特別養成科
  とざす - [閉ざす]
  khóa cổng: 門を閉ざす

  Kỹ thuật

  キーパ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X