• adj

  けんめい - [賢明]
  Người thành thật là người khôn ngoan: 誠実な者は賢明である
  Sự khôn ngoan là tri thức cộng với kinh nghiệm: 賢明であるということは、知識と経験を兼ね備えているということだ
  Anh ấy lanh lợi (nhanh nhẩu) hơn là khôn ngoan: 彼は賢明というよりは利口だ
  Sự vội vàng (hấp tấp) và sự khôn ngoan là hai điều trái ngược n
  かしこい - [賢い]
  lúc nào cũng xử sự khôn ngoan: いつでも賢い
  きれる - [切れる]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X