• n

  ふそく - [不足する]
  ふそく - [不足]
  けつじょ - [欠如する]
  けつじょ - [欠如]
  Không đủ phản ứng đối với sự kích thích bên ngoài: 外的刺激に対する反応性の欠如

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X