• adj

  アブノーマル
  hoạt động không bình thường: アブノーマルな活動
  tế bào có độ lớn không bình thường: 細胞のアブノーマルな大きさ
  sự hình thành xương một cách không bình thường: アブノーマルな骨形成
  あやしい - [怪しい]
  Quan hệ giữa hai người đó rất không bình thường.: あの二人の仲はどうも怪しい。
  いじょう - [異常]
  Nhiều nông trại đã phải chịu tác hại của đợt hạn hán kéo dài không bình thường.: 農家は長期にわたる異常な干ばつの被害を受けた。
  ふじゅん - [不順]
  みょう - [妙]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X