• adj

  アンバランス
  có đặc trưng là không cân đối (mất cân bằng) về mặt chính trị và mặt kinh tế: 政治的かつ経済的なアンバランスによって特徴付けられる
  làm cho cân đối, cân bằng (triệt tiêu sự không cân đối): アンバランスをなくす
  số liệu không cân đối: アンバランスデータ
  mất cân đối (không cân đối) giữ vitamin và khoán

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X