• adj

    うわき - [浮気]
    suy nghĩ không kiên định (hay thay đổi): 浮気な考え

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X