• n

  くうぐん - [空軍]
  năm sau dự định sẽ cắt giảm hai trăm phi công trong biên chế không quân: 来年までに空軍20万人が削減される予定だ
  không quân Việt Nam: ベトナム空軍
  lục quân, hải quân, không quân: 陸海空軍
  gia nhập không quân: 空軍に入る
  đồ cứu trợ từ không quân: 空軍からの補給品
  エアライフル

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X