• v, exp

  おろそか - [疎か]
  không quan tâm đến những cải cách trong nước: 自国の改革を疎かにする
  không quan tâm đến vấn đề an toàn công cộng: 公共の安全をおろそかにする
  không quan tâm đến công việc hàng ngày: 職をおろそかにする
  khi viết e-mail, người ta không quan tâm đến ngữ pháp hay là chính tả: 電子メールではスペルや文法がおろ
  なおざり - [等閑] - [ĐẲNG NHÀN]
  sao nhãng/coi nhẹ/không quan tâm: 等閑に付する
  むかんしん - [無関心]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X